inspectie - beheer - advies

Onderhoud gaat verder dan enkel het opstellen van een MJOP. De behoefte van het onderhoud hangt van veel zaken af. Samen met onze opdrachtgevers richten wij het onderhoud in volgens de gewenste prioriteiten bijvoorbeeld: wet- en regelgeving, productie, proces of duurzaamheid.

Inventarisatie

Goed onderhoud kan pas worden uitgevoerd, wanner we exact weten wat we hebben. Daarom is het inventariseren ook één van de belangrijkste taken die wij uitvoeren. Het in kaart brengen van de installaties, de componenten en het vastleggen van de verbanden tussen installaties, maakt het mogelijk op goede en veilige manier onderhoud uit te voeren.


Door alle installatie te classificeren volgens de NL-Sfb worden de installatie duidelijk in beeld gebracht. 

...

Documentatie

Door de documentatie bij de assets te voegen, zijn alle instructies, tekeningen en certificaten op één plek te vinden. Dit scheelt tijd voor de technicus. En kan veilig het werk doen met de meest actuele informatie. 

...

Onderhoud

Het operationele onderhoud wordt ingepland volgens wet- en regelgeving, prioriteiten en processen. Inspectief-, reactief-, preventief- of gebruiksafhankelijk onderhoud is afhankelijk van de bovenliggende proces. Leegstandsbeheer heeft ander onderhoud dan een productie omgeving.   

...

Onze dienstverlening

Maintenance engineering.

Het inregelen van het onderhoud. Het bepalen van de onderhoudsbehoefte op basis van klantwensen. Het begroten van de kosten. Het selecteren van de juiste onderhoudspartners.

Inspectie.

Het uitvoeren van verschillende inspecties. Conditiemeten volgens NEN2767, Quickscans.

Onderhoudsplannen.

Het opstellen van (meerjarige) onderhoudsplannen. Hiermee wordt het inzichtelijk welke taken er de komende jaren uitgevoerd worden. En welke kosten dit met zich meebrengt.

Behaagelijkheid.

Op werkplekken wordt regelmatig geklaagd over het klimaat. Ondanks dat de temperatuur in orde lijkt te zijn wordt de werkplek als niet prettig ervaren. Deze klachten kunnen voorkomen uit het niet in orde zijn van het thermische comfort ofwel de thermische behaaglijkheid. Wij beschikken over een zogenoemde klimaatboom. Dit is een meetset voor het bepalen van de thermische behaaglijkheid, volgende de NEN-EN7730

Inventarisatie.

Het in kaart brengen van gebouwen en installaties. Eventueel voorzien van codering en tag's.

Data beheer.

Gebouwen veranderen continue. Door regelmatig data te actualiseren blijft de asset database actueel, ook na projecten.

Applicatiebeheer.

Als ondernemer wilt je je richten op de core business. Dit is meestal niet het beheren en bijhouden van de onderhouds software. Met onze jarenlange praktijk ervaring kunnen wij op juiste manier ondersteuning geven en adviseren.

Advies.

Het adviseren op het gebied van gebouwgebonden techniek, meet- en regeltechniek.

Wij werken o.a. voor

(c) ProèXas 2020

Oosterinslag 13
3871 AL Hoevelaken
administratie@proexas.nl

+31(0)33 798 1111