Asset Management

Onderhoud gaat verder dan enkel het opstellen van een MJOP. De behoefte van het onderhoud hangt van veel zaken af. Samen met onze opdrachtgevers richten wij het onderhoud in volgens de gewenste prioriteiten bijvoorbeeld: wet- en regelgeving, productie, proces of duurzaamheid.

Inventarisatie Documentatie Onderhoud Databeheer

Inventarisatie

Goed onderhoud kan pas worden uitgevoerd, wanneer we exact weten wat we hebben. Daarom is het inventariseren ook één van de belangrijkste taken die wij uitvoeren. Het in kaart brengen van de installaties, de componenten en het vastleggen van de verbanden tussen installaties, maakt het mogelijk op goede en veilige manier onderhoud uit te voeren.

Door alle installatie te classificeren volgens de NL-Sfb worden de installatie duidelijk in beeld gebracht. 

Documentatie

Door de documentatie bij de assets te voegen, zijn alle instructies, tekeningen en certificaten op één plek te vinden. Dit scheelt tijd voor de technicus. En kan veilig het werk doen met de meest actuele informatie. 

Onderhoud

Het operationele onderhoud wordt ingepland volgens wet- en regelgeving, prioriteiten en processen. Inspectief-, reactief-, preventief- of gebruiksafhankelijk onderhoud is afhankelijk van de bovenliggende proces. Leegstandsbeheer heeft ander onderhoud dan een productie omgeving.

Databeheer

Door de documentatie bij de assets te voegen, zijn alle instructies, tekeningen en certificaten op één plek te vinden. Dit scheelt tijd voor de technicus. En kan veilig het werk doen met de meest actuele informatie. 

Onze dienstverlening

Wij werken samen met