Op werkplekken wordt regelmatig geklaagd over het klimaat. Ondanks dat de temperatuur in orde lijkt te zijn wordt de werkplek als niet prettig ervaren. Deze klachten kunnen voorkomen uit het niet in orde zijn van het thermische comfort ofwel de thermische behaaglijkheid.

Wij beschikken over een zogenoemde klimaatboom. Dit is een meetset voor het bepalen van de thermische behaaglijkheid, volgende de NEN-EN7730

Door het meten van de volgende parameters;
– Ruimtetemperatuur
– Ruimtevochtigheid
– CO2
– Stralingstemperatuur
– Turbulentie (tocht)

En het bepalen van de omstandigheden van de situatie;
– Soort kleding (winter, zomer)
– Soort werkzaamheden (zittend, actief)

Met deze gegevens kunnen wij werkelijke comfort vaststellen. Doormiddel van de PMV-waarde (Predicted Mean Vote)

De PMV-waarde geeft aan hoe de mense de behaaglijkheid van het binnen klimaat ervaart

+3 Heet
+2 Warm
+1 Enigszins warm
0 Neutraal
-1 Enigszins koel
-2 Koel
-3 Koud

NEN-EN7730 Meetboom