Behaaglijkheid

Behaaglijkheid

Op werkplekken wordt regelmatig geklaagd over het klimaat. Ondanks dat de temperatuur in orde lijkt te zijn wordt de werkplek als niet prettig ervaren. Deze klachten kunnen voorkomenuit het niet in orde zijn van het thermische comfort ofwel de thermische behaaglijkheid. We spreken over thermisch behaaglijk binnenklimaat als mensen geen behoefte hebben aan een hogere of lagere temperatuur. Thermische behaaglijkheid wordt uitgedrukt als de mate waarin men het thermisch binnenklimaat ‘acceptabel’ vind.

Meestal begint de oplossing van zo’n klacht met het meten van de ruimte temperatuur, welke in orde
bevonden wordt. Ondanks dat de temperatuur goed is, blijven de klachten bestaan.

Thermische behaaglijkheid is afhankelijk van een aantal factoren, waarvan de ruimte temperatuur een kleine factor is. Zo tellen bijvoorbeeld luchtstromen (tocht), Stralingstemperatuur van vloeren, plafonds en wanden, vochtigheid en luchtkwaliteit (voldoende zuurstof) mee.

Meestal begint de oplossing van zo’n klacht met het meten van de ruimte temperatuur, welke in orde
bevonden wordt. Ondanks dat de temperatuur goed is, blijven de klachten bestaan.

Thermische behaaglijkheid is afhankelijk van een aantal factoren, waarvan de ruimte temperatuur een kleine factor is. Zo tellen bijvoorbeeld luchtstromen (tocht), Stralingstemperatuur van vloeren, plafonds en wanden, vochtigheid en luchtkwaliteit (voldoende zuurstof) mee.

Veel voorkomende klachten op werkplekken zijn

  • Te koud
  • Te warm
  • Sterk wisselende temperaturen
  • Tocht
  • Hinder door koude straling
  • Hinder door warmte straling
  • Warme of koude voeten
  • Temperatuur gradiënt (hoofd en voeten)
  • Hoofdpijn, droge ogen, vermoeidheid.

Meting

ProeXas beschikt over specialisten en de apparatuur om thermische discomfort vast te kunnen stellen. Wij doen dit op basis van de PMV-waarde (Predicted Mean Vote). De PMV-waarde is gebaseerd op een theorie van de warmtebalans van het menselijk lichaam. Volgens deze theorie is de mens in thermisch evenwicht als de inwendige warmteproductie in het lichaam gelijk is aan het warmteverlies naar de omgeving.
De PMV-waarde geeft aan hoe de mens de
behaaglijkheid van het binnen klimaat ervaart.

+3 Heet
+2 Warm
+1 Enigszins warm
 0 Neutraal
-1 Enigszins koel
-2 Koel
-3 Koud
Aan de hand van de PMV-waarde kan de PDD
(Predicted Percentage of Dissatisfied) bepaal worden. De PDD voorspelt welk percentage van de gebruikers van een ruimte statistisch gezien ontevreden zal zijn met het thermische comfort. Het percentage van ontevreden gebruikers zal bij een behaaglijk
binnenklimaat lager dan 10% zijn.

Deze bepaling gebeurt op basis van de NEN-EN-ISO 7730.

De meting wordt uitgevoerd doormiddel van een zo genaamde klimaatboom. Door gebruik te maken van deze metingen kan bepaald wordt of de klimaatklachten gegrond zijn en door welke factoren dit kan komen bijvoorbeeld tocht,
temperatuur stralingswarmte of kwaliteit.
Als het klimaat voldoet aan deze factoren liggende de klachten wellicht op een ander vlak welke van invloed kunnen zijn op de gesteldheid van gebruikers.

Algemene voorwaarden | Privacy Policy | Cookies
Copyright 2023 © ProèXas