Alle gebouwen en terreinen bevatten assets.

Een asset is een bedrijfseigendom dat een waarde vertegenwoordigd.

Aan een asset zitten verplichtingen.
– Wettelijke keuringen
– Inspecties
– Onderhoudscontracten
– Documentatie

Het is van belang dat er ten alle tijden een actueel overzicht aanwezig is.

Door verkoop, aankoop of wisseling van onderhoudsbedrijven gaat deze informatie vaak verloren en ontstaat er een onnauwkeurig overzicht.

NUL-meting

Wij kunnen helpen met het uitvoeren van inventarisaties. Binnen u objecten controleren wij fysiek op assets en nemen deze op. De basis details als merk, type en bouwjaar nemen wij op. Ook leggen wij ter documentatie een foto vast van de asset.

Codering

Om spraakverwarringen te voorkomen voorzien wij assets direct van een eigen ‘kenteken’. Hierdoor wordt voor iedereen duidelijk welke asset er wordt bedoeld.

Software

Voor inventarisatie wordt gebruik gemaakt van tablets en speciaal hier voor ontwikkelde software. Gegevens worden direct online verwerkt. Het is dus mogelijk om met meerdere surveyors op een locatie tegelijk te inventariseren. Ook zijn de gegevens direct beschikbaar.

NL/SfB-systeem

De NL/Sfb-systeem is een officiële Nederlandse versie van de internationaal erkende SfB-classificatie, een op de bouwsector gerichte indeling/codering methodiek.

Hierdoor ontstaat er een gestructureerd overzicht waarmee data kan worden gebenchmarkt.