Maintenance engineering

Een maintenance engineer is verantwoordelijk voor het waarborgen van de goede werking, betrouwbaarheid en veiligheid van machines, apparatuur en installaties in een industrieel, productie- of technisch bedrijfsomgeving. Hun belangrijkste taken omvatten het volgende:

Onderhoudsplanning en -beheer

Ontwikkelen en implementeren van onderhoudsstrategieën en -plannen om de levensduur van apparatuur te optimaliseren en ongeplande downtime te minimaliseren.

 Opstellen van onderhoudsroosters en werkorders.

1

Preventief Onderhoud

Uitvoeren van routinematige inspecties, controles en onderhoudswerkzaamheden volgens het preventieve onderhoudsprogramma.

Identificeren van mogelijke problemen en het nemen van proactieve maatregelen om storingen te voorkomen.

2

Correctief Onderhoud

Diagnose stellen bij storingen, het uitvoeren van reparaties en het oplossen van technische problemen om de functionaliteit te herstellen.

Analyseren van storingen en het voorstellen van verbeteringen om herhaling te voorkomen.

3

Predictief Onderhoud

Gebruiken van geavanceerde technieken, zoals trillingsanalyse en thermografie, om de conditie van de apparatuur te monitoren en potentiële problemen te voorspellen voordat ze optreden.

4

Optimalisatie van Installaties

Bijdragen aan verbeteringen in ontwerpen en processen om de betrouwbaarheid, efficiëntie en veiligheid van de apparatuur te verhogen.

5

Gegevensanalyse en Rapportage

Analyseren van onderhoudsgegevens en -prestaties om trends te identificeren en aanbevelingen te doen voor verbeteringen.
 
Opstellen van rapporten en aanbevelingen voor het management.

6

Samenwerking en Coördinatie

Samenwerken met verschillende afdelingen, technici en externe dienstverleners om onderhoudsactiviteiten te plannen, coördineren en uitvoeren.

Zorgen voor naleving van veiligheidsvoorschriften en -procedures tijdens alle onderhoudsactiviteiten.

7

Algemene voorwaarden | Privacy Policy | Cookies
Copyright 2023 © ProèXas