inspectie - beheer - advies

Onderhoud gaat verder dan enkel het opstellen van een MJOP. De behoefte van het onderhoud hang van veel zaken af. Samen met onze opdrachtgevers richten wij het onderhoud in volgens de gewenste prioriteiten bijvoorbeeld: wet- en regelgeving, productie, proces of duurzaamheid.

InventarisATIE

Goed onderhoud kunnen we pas uitvoeren, wanner we exact weten wat we hebben. Daarom is het inventariseren ook een van de belangrijkste zaken die wij uitvoeren. Het in kaart brengen van de installaties, de componenten en de verbanden tussen installaties.

...

Documentatie

Door de documentatie bij de assets te voegen, is zijn alle instructies, tekeningen en certificaten op één plek te vinden. Dit scheelt tijd voor de technicus. En kan veilig zijn werk doen met actuele informatie. 

...

onderhoud

Het operationele onderhoud wordt ingepland volgens wet- en regelgeving, prioriteiten en processen. Inspectief-, reactief-, preventief- of gebruiksafhankelijk onderhoud is afhankelijk van de bovenliggende proces. Leegstandsbeheer heeft ander onderhoud dan een productie omgeving.   

...

Onze dienstverlening

Maintenance engineering.

Het inregelen van het onderhoud. Het bepalen van de onderhoudsbehoefte op basis van klantwensen. Het begroten van de kosten. Het selecteren van de juiste onderhoudspartners.

Inspectie.

Het uitvoeren van een conditiemeting van de installatie. Door het in kaart brengen van gebreken, kunnen risico's bepaald worden.

Onderhoudsplannen.

Het opstellen van (meerjarige) onderhoudsplannen. Hiermee wordt het inzichtelijk welke taken er de komende jaren uitgevoerd worden. En welke kosten dit met zich meebrengt.

Inventarisatie.

Het in kaart brengen van gebouwen en installaties. Eventueel voorzien van codering en tag's.

Data beheer.

Gebouwen veranderen continue. Door regelmatig data te actualiseren blijft de asset database actueel, ook na projecten.

Applicatiebeheer.

Make a beautiful website